poniedziałek, 9 lutego 2015

ZAPROSZENIE DO III EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU OLIWY EXTRA VIRGIN
ZAPROSZENIE DO III EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU OLIWY EXTRA VIRGIN


Zarząd Rady Oliwy podjął jednogłośnie decyzję o organizacji III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Oliwy Virgin Extra.

Motywacją jest kontynuacja pracy rozpoczętej w 2013 roku, czyli pogłębianie wiedzy konsumentów o oliwie Extra Virgin, oraz propagowanie spożycia wśród potencjalnych odbiorców

Decyzja podjęta w dniu 26 listopada 2014 roku ma na celu wyłonienie, wśród uczestników konkursu, oliwy Extra Virgin o najwyższej jakości, sprzedawanej na terenie Polski


Warunki konkursu:

1. Do konkursu mogą przystąpić oficjalni przedstawiciele producentów, importerzy lub dystrybutorzy oliw Extra Virgin sprzedawanych na terenie Polski.

2. Do konkursu dopuszczone zostaną oliwy, dostarczone w określonym terminie wraz z wymaganą dokumentacją (punkt 5) i opłatami (punkt 8)

3. Każdy kandydat może przedstawić tylko jedna oliwę Extra Virgin od jednego producenta, pochodzącą z kampanii 2014.

4. Do konkursu należy przedstawić następujące próbki oliwy w szklanych ciemnych opakowaniach: 2 opakowania o pojemności 500ml, 1 opakowanie o objętości 1 litra i 1 opakowanie o objętości 750ml.

5 Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie: dokumentu identyfikującego przedstawiciela, importera lub dystrybutora, wyżej omówionych próbek oraz dokonanie opłaty określonej w punkcie 8 w terminie nieprzekraczalnym do dnia 15 märca 2015.

Każdy dokument identyfikujący oliwę powinien zawierać następujące dane:

- dokładna nazwa oliwy Virgin Extra przedstawionej do konkursu;
- zdjęcie opakowania oliwy, w którym jest dystrybuowana;
- nazwa firmy lub nazwa handlowa przedstawiciela, importera lub dystrybutora;
- adres pocztowy i adres poczty elektronicznej (e-mail);
- numer identyfikacji podatkowej (NIP);
- imię, nazwisko oraz dane kontaktowe osoby reprezentującej (e-mail i telefon).

6. Etapy konkursu

6.1 Przesłanie dokumentów i próbek do „Ekolab” Sp. z o.o. Pracownia Laboratorium
Analitycznego, ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica.
6.2 Nadanie tajnego numeru każdemu uczestnikowi konkursu i każdej oliwie w w/w
laboratorium.

6.3 Przesłanie próbek do jednego z laboratoriów akredytowanych przez IOC (International Olive Counsil) laboratorium.
6.4 Przeprowadzenie próby sensorycznej i badań laboratoryjnych.
6.5 Wyłoniona zostanie grupa finalistów, wśród których nagrodzone zostaną trzy najlepsze oliwy Extra Virgin

7. Nagrodzeni otrzymają: za I miejsce dyplom ze złotym medalem, za drugie miejsce dyplom ze srebrnym medalem, za trzecie miejsce dyplom z brązowym medalem. Na stronie internetowej Rady Oliwy zostanie opublikowana lista uczestników i laureatów z rekomendacją „Dobry zakup”.

Dodatkowo każdy medalista otrzyma 100 sztuk naklejek medali na butelki i materiał do dalszego druku, które będzie miał prawo używać do celów marketingowych w latach 2015 – 2016, oczywiście tylko tej oliwy, która zdobyła wyróżnienie.

8. Koszty uczestnictwa w konkursie wynosi 1200zł netto, (1470zł brutto) dla każdej oliwy uczestniczącej w konkursie.

W tej kwocie zawarte są następujące koszty:

- przeprowadzenia analizy organoleptycznej ( sensorialnej ) w jednym z akredytowanych
laboratoriów IOC (poza granicami kraju);
- przeprowadzenia analizy laboratoryjnej w Ekolab Sp. Z o.o.. Laboratorium akredytowane do
przeprowadzania badań laboratoryjnych.
- przesłania zakodowanych próbek do w/w laboratorium poza granicami polski;
- całkowita koordynacji konkursu przez laboratorium „Ekolab” Sp. z o.o. – kodowanie danych, prace logistyczne, opracowanie wyników;
- koszt opracowania medali, etykietek i druk.

Łączna kwota 1470 złotych, powinna być przelana na konto „Ekolab” Sp. z o.o., nie później niż w dniu ostatecznej daty dostarczenia dokumentów, czyli do dnia 15 marca 2015r.

Dane koordynatora konkursu:

Ekolab” Sp. z o.o.
ul. Południowa 5
62-006 Kobylnica

Numer konta bankowego: BZ WBK  51 1090 1463 0000 0001 0208 9188
Numer IBAN:   PL51109014630000000102089188
Numer SWIFT:  WBKPPLPP

Dodatkowo:

Na listopadowym zebraniu Zarząd Rady Oliwy postanowił dodatkowo wesprzeć pracę dr inż. Andrzeja Wesołowskiego, który jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Podstaw Bezpieczeństwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Jego badania naukowe obejmują przede wszystkim zastosowania niekonwencjonalnych metod pomiarowych w badaniach żywności. Obecnie badania te skupiły się na wspomaganiu procesu identyfikowalności żywności metodami ultradźwiękowymi. Badania te są ściśle związane z bezpieczeństwem żywności.
Jedno z opakowań oliwy przesłanej przez uczestników konkursu zostanie przekazane do Uniwersytetu w Olsztynie.

Badania pana dr Wesołowskiego nie mają żadnego wpływu na wyniki konkursu na najlepsza oliwę roku 2015/2016. Wyniki konkursu będą jedynie pomocą dla dr Wesołowskiego do celów porównawczych tych samych oliw.

Z poważaniem, Andrzej Emich

Mail: rada@radaoliwy.org


Laboratorium Ekolab, dzięki doświadczeniu jakie zdobyło w poprzednich dwóch konkursach odnośnie przeprowadzania badań laboratoryjnych, w tym roku  będzie odpowiedzialne za logistykę i wykonanie badań laboratoryjnych.
Ekolab Sp. z o.o. jest laboratorium akredytowanym do tego typu badań i jedynym w Polsce posiadającym doświadczenie w przeprowadzaniu badań na Oliwie Virgin Extra.  Współpracuje w tej dziedzinie z zagranicznymi jednostkami  będącymi autorytetami w takich badaniach.

Badania organoleptyczne zostaną przeprowadzone poza granicami Polski, ze względu na brak możliwości stworzenia doświadczonego panelu badawczego na terenie Polski.
Szczegóły  w uchwale Rady Oliwy którą prezentujemy poniżej


Prosimy o potwierdzenie udziału  czasu zostało niewiele.

2 komentarze: